Santa Cruz Nomad by Dynamicbike

Santa Cruz Nomad by Dynamicbike

Bike von beebob

erfasst am 8/6/2014

Typ Freerider
Radgrösse 26 ″
Rahmengrösse M
Rahmen Santa Cruz Nomad by Dynamicbike
Hansueli Spitznagel