Kurbel von Shimano

Jahrgang: 2021

90 CHF Fabrikneu

Kurbel von Sram

Jahrgang: 2015

90 CHF Fabrikneu

Kurbel von E13

Jahrgang: 2016

100 CHF Gebraucht

Kurbel von Sram

Jahrgang: 2019

12 CHF Fabrikneu

Kurbel von Shimano

Jahrgang: 2015

79 CHF Gebraucht

Kurbel von Shimano XT

Jahrgang: 2015

109 CHF Gebraucht

Kurbel von Shimano

Gewicht: 635 g

180 CHF Neu

Kurbel von Rotor

Jahrgang: 2020

Gewicht: 544 g

600 CHF Neu

Kurbel von Ethirteen LG1+

Jahrgang: 2020

Gewicht: 432 g

389 CHF Fabrikneu

Kurbel von Shimano Di2 DuraAce

Jahrgang: 2016

Gewicht: 683 g

150 CHF Gebraucht

Shop Artikel

Kurbel von Hope

Jahrgang: 2021

Gewicht: 566 g

290 CHF Fabrikneu

Kurbel von FSA

Jahrgang: 2019

50 CHF Neu

Shop Artikel

Kurbel von Sram

Jahrgang: 2020

535 CHF Fabrikneu

Kurbel von Shimano

Jahrgang: 2018

Gewicht: 718 g

110 CHF Fabrikneu

Shop Artikel

Kurbel von INGRID

Jahrgang: 2020

Gewicht: 615 g

379 CHF Fabrikneu

Shop Artikel

Kurbel von INGRID

Jahrgang: 2020

Gewicht: 615 g

399 CHF Fabrikneu

Shop Artikel

Kurbel von INGRID

Jahrgang: 2020

Gewicht: 615 g

399 CHF Fabrikneu

Shop Artikel

Kurbel von INGRID

Jahrgang: 2020

Gewicht: 615 g

369 CHF Fabrikneu

Shop Artikel

Kurbel von INGRID

Jahrgang: 2020

Gewicht: 615 g

369 CHF Fabrikneu

Shop Artikel

Kurbel von Shimano

Jahrgang: 2014

65 CHF Fabrikneu

Kurbel von Paradox Kinetics

Jahrgang: 2017

3499 CHF Fabrikneu

Dominik Bosshard