Santa Cruz v10

Bike von SanChan

erfasst am 1/6/2014

Typ Downhiller
Radgrösse 26 ″
Rahmengrösse M
Rahmen Santa Cruz v10
Dominik Bosshard