Santa Cruz v10

aiight

Bike von bebbel

erfasst am 1/5/2011

Typ Downhiller
Radgrösse 26 ″
Rahmengrösse M
Rahmen Santa Cruz v10
Dominik Bosshard