Santa Cruz v10

Santa Cruz V10

Bike von TikiRacingTeam

erfasst am 4/11/2011

Typ Downhiller
Radgrösse 26 ″
Rahmengrösse M
Rahmen Santa Cruz v10
Dominik Bosshard